Flytt av webbplats

Vi finns numera på vgl.autister.org då vi har bytt domönnamn, med anledninga av vårt namnbyte.